Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Anketomatik.com web sitesi (bundan sonra kısaca "Anketomatik" olarak anılacaktır) "Online Anketler" hizmetlerini sunmaktadır. Online Anketler hizmetleri, Online Anketler müşterilerine (bundan böyle "müşteri" olarak anılacaktır) internet tabanlı online soru formu oluşturma, uygulama ve değerlendirme imkanı sağlayan web tabanlı bir anket platformudur.

Sözleşmenin Konusu

Anketomatik, hizmetlerini ücretli ya da ücretsiz fark etmeksizin sadece bu genel şart ve koşulları baz alarak sunmaktadır. Anketomatik ya da müşteriler tarafından getirilebilecek, diğer tüm ek, genel-özel şart veya koşullar geçerli olmayacaktır.

Sözleşmenin Başlaması ve Koşullar

Hizmetlerin kullanımı için öncelikle bir online anket kaydının oluşturulması şarttır. Anketomatik, bazı durumlarda sözleşme akdini reddetme hakkını saklı tutar. İşbu sözleşme ile beraber müşteri tarafından sağlanacak olan kişisel bilgiler gerçeği yansıtmalıdır.

Hizmet Tanımı

Müşteri, sunulan hizmetleri mümkün olan, teknik ve operasyonel imkânlar çerçevesinde kullanma hakkına sahiptir. Hizmetlerin tasarımı, yapısı ve işlevsel kapsamı, bilhassa içerik ve görsellik sunumu tamamen Anketomatik'nun takdirine bağlıdır. Aksi yönde bir anlaşma yapılmadığı sürece, müşterinin bu konu üzerinde takdir hakkı bulunmamaktadır. Anketomatik, sunduğu hizmetler ile oluşturulan anketlerde başka içerik veya reklam gösterme hakkına sahiptir. Bunların çıkarılması ya da değiştirilmesi sadece yapılacak özel bir anlaşma kapsamında mümkün olacaktır.

Müşterinin yükümlülükleri

 1. Müşteri, hesabını üçüncü kişiler ile paylaşamaz.
 2. Müşteri, erişim bilgilerini ve kişisel şifresini, üçüncü kişilerin erişimini engellemek adına, iyi bir şekilde muhafaza etmelidir.
 3. Müşteri güvenlik nedenlerinden dolayı, belli aralıklarla şifresini değiştirmelidir. Şifre değiştirme işlemi online olarak her daim yapılabilmektedir. Müşteri, şifresinin üçüncü kişiler tarafından öğrenildiğinden şüphelenirse derhal şifresini değiştirmelidir.
 4. Anketomatik, müşteri hesabına yetkisiz kişiler tarafından girildiğinden şüphe duyar ise, hesaba erişimi dondurma hakkına sahiptir. Bu durumda Anketomatik, müşteriye yeni giriş bilgileri temin edecektir.
 5. Müşterilerimizden tüzel kişi ya da kamu kuruluşu statüsünde olanlar için Madde 1-4'de değinilen üçüncü kişiler kapsamına çalışanları girmemektedir. Yine de müşteri, erişim bilgilerini sadece işlerini yürütmesi gereken çalışanlar ile paylaşma hususuna dikkat etmelidir.
 6. Müşteri, sunulan hizmetleri sadece anketler için belirlenmiş olan amaç ve uygulamalar kapsamında kullanabilir ve uygunsuz şekilde kullanamaz. Hizmetler kesinlikle, reklam (spam) ya da istenmeyen e-posta gönderme gibi amaçlar doğrultusunda kötüye kullanılamaz.
 7. Müşteri, kamu düzenini bozucu ve genel ahlaka aykırı içerikleri yayınlayamaz. Özellikle, müstehcen, ırkçı, köktenci ve insan onuruna aykırı içerikler yayınlanamaz.
 8. Müşteri, adres, yetkili, temsilci vb. Anketomatik'yı ilgilendirecek bilgi değişikliklerini derhal bildirmek zorundadır.
 9. Müşteri yükümlülüklerine aykırı hareket ettiği takdirde, Anketomatik müşteriyi önceden uyarmaksızın içeriği yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 10. Müşteri, sunulan hizmet altyapısına aşırı talep nedeniyle fazla yüklenilmediğinden emin olmalıdır. Aşırı talep genelde, müşteri anketlerine erişimin günlük 3000 adeti geçtiği durumlarda oluşur. Bu gibi durumlarda hizmet sağlayıcıdan (Anketomatik) özel teklif alınması gerekmektedir.

İptal

 • Sözleşmenin feshi, yazılı olarak, e-posta, faks, posta veya direk olarak Online Anketler Hizmetleri tarafından yapılabilir.
 • Her iki tarafında sözleşmeyi bildirimsiz feshetme hakkı vardır. Müşterinin ilgili kullanım koşullarına ya da geçerli diğer kullanım şartlarına riayet etmemesi durumunda, Anketomatik, önceden bildirmeksizin sözleşmeyi feshedebilir.
 • Anketomatik, kullanım bedeli ödemeyen müşterilere sunduğu hizmetleri önceden bildirim yapmaksızın durdurma ya da kullanım bedeli karşılığında hizmet vermeye devam etme hakkını saklı tutar.

Anket, adres, anket sonucu vb. silme işlemleri

Her bir anketin geçerlilik süresinin dolmasına takiben 30 gün sonunda, Anketomatik müşteri tarafından oluşturulmuş olan tüm verileri (anket, anket katılımcısı ve anket sonuçları gibi) önceden bildirim yapmaksızın kalıcı olarak silme hakkına sahiptir.

Veri gizliliği

Hangi kişisel bilgiler saklanmaktadır?
Bu platformu kullanmak için , geçerli e-posta adresi, isim-soyisim, ülke vb gibi sabit bilgilerin kayıt edilmesi gerekmektedir. Müşterinin ücretli ürünleri kullanmak istemesi durumunda, tüm bu bilgilere ek olarak, yasal faturanın düzenlenebilmesi için tam bir adres bilgisi talep edilmektedir.

Müşterilerden toplanan tüm anket sonuçları merkezi olarak Anketomatik sunucularında muhafaza edilmektedir. Bu veriler, müşterinin kendisinin ve belirli Anketomatik sistem yöneticilerinin dışında kalan tüm erişimlere kapalıdır.

Bu bilgiler Anketomatik tarafından nasıl kullanılacaktır?
Anketomatik, müşterilerinin kişisel ve ticari nitelikli verilerini başka bir onaya ihtiyaç duymadan, dağıtım, değerlendirme, kullanım ve muhasebe gibi sunulan hizmete yönelik amaçlar doğrultusunda toplayabilir, kaydedebilir ve kullanabilir. Müşteri tarafından toplanan anket sonuçları Anketomatik tarafından hiç bir suretle kullanılmayacaktır.

Veriler Anketomatik tarafından üçüncü kişilerle paylaşılacak mıdır?
Anketomatik, müşterinin kişisel bilgilerini ve anket sonuçlarını hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamaz.

Kişisel bilgiler nasıl silinebilir?
Müşteri, dilediği anketi ve topladığı sonuçları kalıcı olarak silebilme imkanına sahiptir. Ayrıca, her bir müşteri profilinin tamamını, anketler ve sonuçlar ile birlikte kalıcı olarak silebilme özgürlüğüne sahiptir. Silme işlemini müşterinin kendisi kullanıcı menüsü üzerinden yapabilir.

Ziyaretçi istatistikleri
Bu web sayfası, Google Inc. tarafından sunulmakta olan bir web sitesi ölçümleme hizmeti olan Google Analytics sistemini kullanmaktadır ("Google"). Google Analytics, web sayfasının analiz edilmesinde kullanılmak üzere bilgisayarda kaydedilen "çerez" denilen metin dosyalarını kullanmaktadır. Çerez yoluyla elde edilen web sayfasının kullanım bilgileri (IP adresi dahil) ABD'deki bir Google sunucusuna transfer edilip orada kaydedilmektedir. Google bu bilgileri, web sitesi yöneticilerine web sayfalarının hareketlerini içeren bir rapor oluşturmak amacıyla web sayfası değerlendirmesinde ve web sitesi - internet kullanımıyla bağlantılı hizmetlerin yürütülmesinde kullanmaktadır. Ayrıca, Google bu bilgileri, kanuni olarak talep edilmesi ya da üçüncü tarafın bu verileri Google görevlerinde kullanacak olması gibi durumlarda üçüncü kişilerle paylaşabilir  Google hiç bir şekilde, IP adresinizi, diğer Google verileriyle birleştiremez. Çerez kurulumunu tarayıcınızın ayarlarından engelleyebilirsiniz; fakat bu durumda, bu internet sitesinin tüm fonksiyonlarını kapsamlı olarak kullanamayacağınızı belirtmek isteriz. Bu web sitesini kullanarak, yüklediğiniz verilerin Google tarafından yukarıda açıklandığı şekilde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılabileceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Geçerlilik, Veri güvenliği ve Destek

 • Anketomatik, bu hizmeti kesintisiz olarak sunmaktadır. Buna rağmen, Anketomatik bu hizmetin kalıcı olarak ve kısıtlamalar olmadan sunulacağını garanti etmemektedir. Aynı şekilde, Anketomatik'nun dışında gelişen, dünya çapında ağın (www) ya da üçüncü taraflardan alınan sunucu hizmetinin aksaması gibi bazı durum ve olaylardan ötürü sunulan hizmetlerde gecikme ve kesintiler yaşanabilme olasılığı vardır.
 • Anketomatik'dan kaynaklanmayan, bakım gibi nedenlerden kaynaklanan kesintiler fesih ya da tazmin hakkı vermez.
 • Anketomatik veri koruma ve yedekleme işlemlerini "her gece bir defa" yapmaktadır. Anketomatik, düzenli olarak veri güvenliğinin sağlanmasına rağmen yine de veri kayıplarının yaşanabileceğini belirtir. Bundan dolayı müşteri, düzenli olarak ve uygun zaman aralıklarıyla oluşturmuş olduğu anketleri, adres listelerini ve anket sonuçlarını bilgisayarına indirerek yedeklemekle yükümlüdür.
 • Kendiliğinden anlaşılabilir ve konuya özel online yardım hizmetinin mevcut olmasından dolayı bu konuda herhangi bir destek sağlamamaktadır.

Garanti

 • Anketomatik, sözleşme süresince, Anketomatik tarafından sunulan hizmetlerin belirlenen işlevleri yerine getireceğini garanti eder. Bu garanti platformun sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılması durumunda geçerlidir.
 • Garanti süresince tekrar oluşabilecek bir hata ile karşılaşılması durumda, müşteri tespit ettiği hatayı yazılı olarak Anketomatik'ya bildirir, hatalı kısmı açık bir şekilde tanımlar ve ardından Anketomatik bu sorunu giderir. Müşteri, Anketomatik'nun talep etmesi durumunda, kendi tarafından oluşturulan ve hatayı ortaya çıkaran verileri sağlayacak ve aynı zamanda hatanın analiz edilmesi ve düzeltilmesi için ücret talep etmeksizin sözleşmeye uyumlu olarak yeterli bir şekilde işbirliği yapacaktır. Anketomatik hatayı uygun gördüğü şekilde düzeltebilir.
 • Sözleşme tarafları, günümüz teknolojisiyle bile tüm kullanım şartlarında sorunsuz çalışacak bir yazılımın oluşturulmasının mümkün olmadığını kabul ederler. Müşteri, bu hizmetin tüm tarayıcı ve işletim sistemleri ile birlikte çalışması ile ilgili bir talebi olamaz. 
 • Müşterinin hata düzeltme talebi, hatanın kendini tekrarlamaması ya da sistem verisi olarak gösterilememesi durumunda reddedilir. Ayrıca, hatanın Anketomatik'dan kaynaklandığı kanıtlanamadığında garanti uygulanmayacaktır. Anketomatik, sunulan hizmetin kullanımını ciddi bir şekilde etkilemeyen küçük hataları düzeltmek zorunda değildir. Bu tür hatalar ücret indirimi talep etme ya da sözleşmeden cayma hakkı vermez.
 • Anketomatik'ya garanti ya da sorumluluk konularında bulunulan taleplerde yetersiz hata bildirimi ve uygunsuz veri güvenliği gibi müşteriden kaynaklanan sebeplerin de göz önüne alınması gerekmektedir.
 • Anketomatik, yazılı olarak hatanın bildirimini müteakiben uygun bir zaman içerisinde gerekli düzeltmeyi yapacaktır.

Sorumluluk

 • Müşteri, Anketomatik'nun karşılamasını istediği zarar ve kayıpları derhal yazılı olarak Anketomatik'ya bildirmelidir.
 • Anketomatik sadece ağır ihmal ve kasıt sebepleriyle oluşan kayıplara ait ve makul bir zaman içerisinde veri materyalinden geri alınabilen verileri sağlamakla sorumludur. Müşteriden gelecek diğer tazmin talepleri kabul edilmeyecektir. Bu durum aynı şekilde, teknik problemlerden kaynaklanan hatalı anket sonuçları için de geçerlidir.
 • Anketomatik, müşteri tarafından oluşturulan anketlerin müşterinin arzu ettiği amaca uygun olup olmamasından sorumlu değildir. Anketomatik, anketlerin müşterinin beklediği anket katılımcı sayısı gibi başarıları sağlamamasından da sorumlu değildir.

Kullanım ücreti

Sunulan hizmetlerin kullanımı, şu an itibariyle bazı anlaşmalar haricinde ücretsizdir. Anketomatik, hizmet tanımı, fiyat listesi, hizmetler ve mevcut kurallar üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Hukuki Yükümlülük

Müşteri, oluşturduğu anketlerin ve tüm içeriğin hukuki yükümlülüğünden bizzat sorumludur. Müşteri, başta resim, ses ve video (medya) olmak üzere dosya ve materyaller ile işlem yaparken, veri gizliliği, telif hakkı, rekabet hakkı ve hizmet gizliliği gibi kanuni düzenlemelere uyma sorumluluğunu taşır, aksi durumda oluşabilecek tazmin taleplerinden, hatalı olmaması durumunda, Anketomatik sorumlu tutulmayacaktır.

Genel Bilgiler

Müşteri, buradaki kullanım koşulları temelinde oluşturulan sözleşmeden kaynaklanan haklarını sadece Anketomatik'nun yazılı onayını alarak devredebilir. Anketomatik, kendi yükümlülüklerini yerine getirmesi için üçüncü bir taraf yetkilendirebilir. Anketomatik, müşterinin telif hakkı  ve diğer haklar ile korunmuş olan firmasının markasına ait logoları referans amaçlı kullanabilir. Ek olarak Anketomatik, müşterilerine kendine ait olan benzer ürünleri ve hizmetleri için reklam (örneğin haber bülteni) gönderebilir. Diğer taraftan müşteriler, aldıkları iletiyi kendi kullanıcı hesapları ya da aldıkları ileti üzerinden durdurabilirler.